Start

Vi har en fastighet på Ramnaslätt industriområde i Borås till uthyrning. Fastigheten om 4500 kvadratmeter platt asfalterad tomt har en byggnad uppdelad på produktionslokaler, kontor och personalutrymmen om sammanlagt 705 kvadratmeter. Fastigheten kan lätt anpassas för många olika verksamheter. Fastigheten är för närvarande uthyrd till Ramudden AB.

Smiling Group of Professionals