Invändigt

Det finns i grundutförande fem kontorsrum av varierande storlek. Omklädningsrum med 20 låsbara klädskåp, dusch och toaletter. Ett trevligt lunchrum med fönster åt Verkstadsgatan. Produktionslokalen är, i konfiguration A, en sammanhängande yta om 442 kvm som hänger direkt samman med varmlager och inre lasthall. Takhöjd i produktionshallen varierar mellan 2,4-3,5 meter. I den uppvärmda lasthallen / varmlagret är takhöjden cirka 5 meter. Lasthallen / varmlagret kan mycket väl användas för produktion. Det finns apparatrum för tryckluftkompressor och avfuktare. I byggnaden disponeras lokalerna enligt följande:

Alternativ A Alternativ B
Kontorslokaler 132 kvm 280 kvm
Omklädningsrum, dusch, toalett och lunchrum 45 kvm 45 kvm
Apparatrum 12 kvm 12 kvm
Uppvärmd lasthall och varmlager 74 kvm 74 kvm
Produktionslokaler 442 kvm 294 kvm

Nuvarande hyresgäst har använt en stor del av produktionslokalytan till att expandera kontorsdelen (Alternativ B). Detta gjordes 2010 med hög standard. Det innebär att fastigheten just nu har betydligt mer kontorsyta och mindre produktionsyta än beskrivet ovan. Fastigheten kommer att hyras ut med alternativ A eller B beroende på önskemål.

Ventilation
Ventilationsanläggningen nyinstallerades 1999-2000. Anläggningen är ett luftbehandlingsaggregat av typ EC från ABB ventilation. Anläggningen har till / frånluft med värmeväxling och nattkyla. Avancerad elektronisk styrning gör det möjligt att anpassa luften till önskat behov.

Uppvärmning
Byggnaden är ansluten till kommunens fjärrvärmenät sedan 1999 när värmesystemet gjordes om i fastigheten. Värmeväxling i luftaggregatet och god isolering minskar behovet av tillförd värme. Kommunen tillåter installation av bergvärme i detta område.

Tryckluft
Det finns fasta tryckluftsledningar och uttag i produktionslokalens tak. Befintlig kompressor är av fabrikat Terrier från 1994 (har använts mycket lite de senaste 10 åren). Luftavfuktare finns i kompressorrummet.

Datanätverk
Kat 5 nätverk med flera uttag i varje kontorsrum och i gemensamt utrymme för skrivare / kopieringsmaskin. Under trottoaren utanför går fiberkabel och kanal ut från fastigheten finns.

Telefonväxel
Huset är klart för att sätta in en telefonväxel av önskad modell. Telefonledningar är dragna från varje rum till central kopplingsplint.

Passersystem
Passersystem med kortläsare finns. Korten används för att tillsammans med personlig kod öppna dörrar eller port. Antingen kan man använda speciella kort eller programmera in personens befintliga magnetkort (oavsett vilket slags magnetkort det är). Det finns också möjlighet att ordna passerkort med personens foto och företagsuppgifter. Fördelen med passersystemet är att all personal inte behöver nycklar. Tappas ett kort raderar man det bara ur systemet och ordnar nytt kort.

Larmsystem
Uppringande brand-inbrottslarm med bevakning i alla utrymmen finns. Larmet ringer upp dels via vanlig telefonledning och även via inbyggd GSM-telefon. Larmet har batteribackup i händelse av strömavbrott.