Beskrivning

Fastigheten är belägen i Borås västra del på Ramnaslätts industriområde (samma gata som Svensk Bilprovning). Fastigheten ligger nära Borås centrum med goda kommunikationer i form av täta bussförbindelser, väg och cykelbana. Påfart-avfart till motorvägen R40 mot Göteborg-Jönköping ligger mycket nära. Ny södergående väg mot Varberg kommer att mynna ut i närheten. För vägbeskrivning klicka på ”Ramnaslätt” i menyn ovan.

Fastigheten består av en plan asfalterad markyta om 4500kvm. På fastigheten finns en enplans industri/kontorsbyggnad om 705 kvm. Om så önskas finns möjlighet att bygga ut lokalerna med ytterligare cirka 1400 kvadratmeter med upp till åtta meters takhöjd. Preliminära bygglovsritningar finns.

På tomten finns ett flertal parkeringsplatser, 14 st av dessa har eluttag för motorvärmare. Det finns gott om plats att måla upp fler parkeringsplatser om så önskas. Lokalerna i byggnaden är trevliga och i gott skick. Byggnaden uppfördes 1967. 1995 lades taket om och fönstren byttes till tvåglas aluminiumfönster med isolerglas. År 1999-2000 gjordes en mer omfattande renovering där all VVS, el, ventilation, och inredning gjordes om. Samtidigt installerades ett modernt datanätverk. 2006 fogades tegelfasaden om. Samtidigt monterades automatstyrda markiser för lunchrum och kontor.

Lokalerna kan anpassas till exempelvis industriproduktion, tryckeri, finmekanik, elektronik & data, lager eller huvudsakligen som kontor. Se mer på sidan som visar ritningar över fastigheten.

Verkstadsgatan 9

Verkstadsgatan 9