Ritning

Nedan syns ritningar dels över hur fastigheten varit disponerad upp till cirka 2010 (alternativ A) samt hur den för närvarande är disponerad (alternativ B). Fastigheten modifierades 2010 för att expandera kontorsdelen. Ungefär halva produktionsytan gjordes då om till moderna kontorsutrymmen och sammanträdesrum av hög kvalitet.

Fastigheten kommer att hyras ut med alternativ A eller B beroende på önskemål. Ytterligare modifieringar kan diskuteras. Klicka på ritningarna för att se dem i större format (högre upplösning).

Ritning över alternativ A, fastigheten före ombyggnad 2010:

Ritning över Bulten 2

Ritning över alternativ B, efter ombyggnad 2010:

Bulten 2 efter ombyggnad 2010