Utvändigt

Tomten om 4500 kvadratmeter är helt plan med gott om asfalterad avställningsyta. På tomten finns ett flertal parkeringsplatser, 14 st av dessa har eluttag för motorvärmare. Det finns gott om plats att måla upp fler parkeringsplatser om så önskas.

På fastigheten finns utvändigt en lastbrygga under tak. På lastbryggan finns en port som leder direkt in till produktionslokalen. Vid lastbryggan finns även ett mindre kallförråd. Bredvid lastbryggan fortsätter taket. Man kan alltså backa in bilar bredvid lastbryggan, gå upp på lastbryggan och in i produktionslokalen helt under tak. Det finns även en större port där man kan backa in en mindre lastbil direkt in till en invändig lastbrygga.

Delar av asfalteringen lades om hösten 2005. Under 2006 gjordes en uteplats för personal samt några planteringar för att försköna tomten. Resterande asfaltering av gårdsplanen gjordes 2010. I nuläget är det mesta av tomten (som inte upptas av byggnaden) platt asfalterad yta med bärighet för lastbil.

Utbyggnadsmöjligheter
Om så önskas finns möjlighet att bygga ut lokalerna med ytterligare cirka 1400 kvadratmeter med upp till åtta meters takhöjd. Preliminära bygglovsritningar finns.

Nedan kan du se fastigheten utvändigt med Google maps. Du kan ta tag i bilden och vrida runt bilden. Du kan även klicka längre upp på gatan och se fastigheten från en annan vinkel. Nertill höger finns knappar för att zooma in eller ut.