Ramnaslätt

Ramnaslätt industriområde ligger i väster mellan Borås stadskärna och Viareds industriområde. Området har 212 100 kvm planlagd industrimark och där finns bland andra Ericsson Microwave Systems och Sveriges provnings och forskningsinstitut (SP). Granne med Ramnaslätt ligger Viareds industriområde med cirka 100 företag. Det är i denna del av Borås som den största tillväxten sker.

Ramnaslätt industriområde ligger nära Borås centrum med goda kommunikationer i form av täta bussförbindelser, väg och cykelbana. Påfart-avfart till motorvägen R40 mot Göteborg-Jönköping ligger mycket nära. Ny södergående väg mot Varberg kommer att mynna ut nära Ramnaslätt industriområde.

Kartan nedan visar var fastigheten till uthyrning ligger. Nertill höger i kartan finns knappar för att zooma in eller ut. Du kan även ta tag i kartan och dra den runt.